Kontakt

Sídlo - Veľkoobchod:
Bajkalská 28
080 01 Prešov

e-mail: agroteam@agroteam.sk
mobil: +421 905479065

Po - Pi: 7:30 - 16:00

Pobočka - Veľkoobchod:
L. Podjavorinskej 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

e-mail: agroteam.nm@agroteam.sk
mobil: +421 905875709

Po - Pi: 7:00 - 15:30

 

915 01 Nové Mesto nad Váhom
Štúrova 7
Po-Pi: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
So:     8:00 – 12:00
Zodpovedná vedúca: Zuzana RUBANINSKÁ
telefón: 032 7437 516

 

957 01 Bánovce nad Bebravou 
Radlinského 672
Po-Pi: 7:30 – 12:00  12:30 – 16:00
So:     7:30 – 11:30
Zodpovedná vedúca: Viera KÚDELOVÁ
telefón: 038 5318 996

018 41 Dubnica nad Váhom
Štúrova 4256/234
Po-Pi: 8:00 – 12:00  12:30 – 16:30
So:     8:00 – 12:00
Zodpovedný vedúci: Beáta FALTUSOVÁ

058 01 Poprad
Jiřího Wolkera 469,
Po-Pi: 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
So:     8:00 – 11:00 (apríl – november)
Zodpovedná vedúca: Janka BENDŽALOVÁ
telefón: 0918 501 079

956 21 Jacovce
Májová 113/144
Po-Pi: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
So:     8:00 – 12:00
Zodpovedná vedúca: Miriam ADAMÍKOVÁ
telefón: 0903 249 006

054 01 Levoča
Námestie Majstra Pavla 63
Po-Pi: 9:00 - 12:00   12:30 - 17:00
So:     8:00 - 11:00 (apríl – november)
Zodpovedná vedúca: Vlasta KUŠNÍROVÁ
telefón: 0903 278 755